Ασημένια διάκριση για τις Πατητές ελιές στα Specialist Awards 2021

KONOS_patites_makri.jpg
 
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ με βαθμολογία 84,5 για τις Πατητές Ελιές Μάκρης!!
 
Εντυπώσεις:
''''Ωραίο φυσικό προϊόν με ωραία δομή και καλή αλατότητα.''
Η πρώτη εγχώρια διάκρισή μας για φέτος σε έναν γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων, στη Θεσσαλονίκη.